Wednesday, March 9, 2011

เทคนิคการจำสิ่งต่างๆ

เทคนิคที่หนึ่ง โยงสิ่งที่ต้องจำไปหาสิ่งที่จำง่ายและติดตากว่า

เทคนิคที่สอง ใส่ทำนองร้องเป็นเพลง ถ้าอยากจะจำอะไรสักอย่างหนึ่งยาวๆ ลองใส่ทำนองเข้าไปแล้วลองร้องออกมา นอกจากจะสนุกสนานแล้ว อาจจะจำได้ดีขึ้นด้วย

เทคนิคที่สาม วิธีจำโดยสังเกตตัวอักษรที่เหมือนกัน ใช้ ได้ผลดีกับวิชาภาษาไทย เช่น คำนวน ต้องเขียนว่า คำนวณ ใช้ เหมือนคำว่า คณิตศาสตร์ หรือ เข้าฌาน สะกดด้วย เพราะเป็นการนั่งแบบ นิ่งๆ

เทคนิคที่สี่ ประโยคเด็ดช่วยจำ แต่งประโยคหรือเรียบเรียงเรื่องที่ต้องจำเป็นข้อความสั้นๆ และถ้าสามารถ อาจแต่งให้คล้องจองกันได้ก็จะช่วยให้จำได้ง่ายยิ่งขึ้น เช่น ประโยคยอดฮิตที่ว่า ไก่ จิก เด็ก ตาย บน ปาก โอ่งทำให้พวกเราจำอักษรกลางได้อย่างง่ายดาย

เทคนิคที่ห้า จำเป็นรูปภาพ สมองคนเราจำรูปได้ดีกว่าข้อความ ดังนั้นพวกสูตรคณิตศาสตร์ต่างๆ ลองเขียนเป็นตัวใหญ่ๆ ทำให้โดดเด่นมีสีสัน แปะไว้ข้างฝาบ้าน มองทุกวัน หลายๆวัน เราจะจำภาพหรือสูตรนั้นได้โดยอัตโนมัติ ที่สำคัญอย่าลืมมองสิ่งที่แปะบ่อยๆด้วย

No comments:

Post a Comment